Stowarzyszenie

zamek Adelebsen

part-verein-logo1
text-pl2

Od 10 września 1999 r. obowiązuje oficjalne partnerstwo gminy Adelebsen z miastem Wieluń i gminą Ostrówek. Od tego czasu doszło do wielu wzajemnych kontaktów pomiędzy strażą pożarną, grupami szkolnymi i osobami prywatnymi, a także do oficjalnych wizyt rad lokalnych.

W celu wspierania partnerstwa założono „Przyjaciele partnerstw Ostrówek, Wieluń i Adelebsen e. V.” (Förderverein der Partnerschaften Ostrówek, Wieluń und Adelebsen e. V.). Powinien służyć zrozumieniu między narodami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiką Federalną Niemiec, w szczególności pogłębieniu relacji interpersonalnych mieszkańców miasta Wieluń, gminy Ostrówek i miejscowości Adelebsen.

Oprócz zadania polegającego na przekazywaniu spostrzeżeń i wiedzy na temat uwarunkowań kulturowych, społecznych, chce wykorzystać środki pracy w zakresie public relations, zmniejszać uprzedzenia i dążyć do lepszego zrozumienia ludzi. Wspiera wymianę kulturalną i promuje spotkania mieszkańców, zwłaszcza młodych ludzi ze społeczności partnerskich.

Stowarzyszenie wspierające partnerstwo Ostrówek, Wieluń i Adelebsen jest stowarzyszeniem prywatnym, niezależnym od administracji miejskiej i polityki.

Informacji, prosimy o kontakt:

Christian WoltersChristian Wolters, 1. Przewodniczący
+49 (0) 5506 999 933
redaktion@pv-adelebsen.de

adelebsen.de: Partnerschaften