Nasza praca

Celem stowarzyszenia (skrócona Statut Stowarzyszenia Dobroczynności):

Stowarzyszenie jest zrozumienie między narodami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec, a zwłaszcza pogłębiania relacji interpersonalnych mieszkańców miasta Wielunia, gmina Ostrówek i gminy Adelebsen.

Stowarzyszenie ma na celu dalszego rozwijania partnerstwa wsi Adelebsen z miasta Wieluń i Ostrówek gmina, utrzymania i prowadzenia pojazdów we wszystkich dziedzinach powyżej; Będzie również wspierać organizacje i stowarzyszenia, które budują partnerstwa z grup w gminach partnerskich i bawić.

Stowarzyszenie stawia sobie za zadanie komunikować poprzez spotkania obywateli, stowarzyszeń i klubów spostrzeżeń i wiedzy na temat kulturowych, społecznych, sportowych, politycznych, gospodarczych i warunków lokalnych.

To chce przyczynić się ze środkami pracy public relations w celu wyeliminowania uprzedzeń.

Wspiera wymianę kulturalną i promuje spotkanie mieszkańców, zwłaszcza młodych ludzi, gmin partnerskich.

Opłata członkowska wynosi rocznie 6 € dla osób prywatnych i stowarzyszeń non-profit i 50 € dla osób prawnych.

Pierwszy wybrany zarząd składał się z:
Przewodniczący: Pani Annelie Thieme
Zastępca. Przewodniczący: Pani Jolanta Sporleder
Zastępca. Przewodniczący: Pan Helmut Schwer
Sekretarz: Pan Norbert Hilke
Skarbnik: Pan Henning Riemenschneider

Klub miał po założeniu 20 osób fizycznych, jak i 5 członków podmiotami prawnymi (gmina Adelebsen, parafia Barterode, Sparkasse Getynga, Volksbank Adelebsen, gmina ognia Youth Brigade Adelebsen).

Obecni członkowie poczynając od 17 osób i 6 jednostek (w uzupełnieniu do poprzedniego, ani w Kyffhäuser koleżeństwa Güntersen)

Oto lista naszych działań:   

  • Wsparcie finansowe z wymiany studenckiej pomiędzy Albert Schweitzer Szkoły Adelebsen oraz Gimnazjum nr. 2 w Wieluniu
  • Współorganizator wspólnego projektu „Razem Bliżej” (lub „bliżej siebie”) w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006 Adelebsen v. 19,05. – 21.05.2006 wraz z Fundacją Rozwoju powiecie wieluńskim
  • Dofinansowanie wspólnych obozów młodzieżowych gmina ognia Youth Brigade z brygad młodzieżowych gmin partnerskich
  • Organizacja i finansowanie darowizn sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Wieluniu i domu pomocy społecznej w Skrzynna i samopomocy domu w miejscowości Ostrówek
  • Wsparcie finansowe dla przejazdów grup w gminach partnerskich
  • Współorganizacja 10. rocznicy partnerstwa w Adelebsen
  • Utworzenie ława w bliźniaczym Wieluniu
  • Organizacja i finansowanie wizycie rzeźbiarzy w Adelebsen i Barterode
  • Pomoc finansowa na koszty zakwaterowania dla polskich delegacji na festiwalach lokalnych straży pożarnej i klubów

i wiele więcej.Pierwszy wyjazd z grupą młodzieży z gmin partnerskich był napęd pierwszej drużyny młodzieżowej TTC Barterode i społeczność rybacka Barterode w okresie od dnia 08.06.2000 do dnia 13.06.2000 po Wieluniu i Ostrówek.