#Made in Wieluń

#Made in Wieluń – Portal sieci biznesowych z Wieluńiem

www.madeinwielun.pl
Katalog 2019 Made in Wieluń

Zapraszamy Cię do świata fenomenalnych produktów – Made in Wieluń.

Znajdziesz w nim: przyczepy, naczepy i zabudowy samochodów, świece zapachowe, artykuły elektroniczne, kable, przewody oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych, artykuły z tworzyw sztucznych, skrzynie narzędziowe, łopaty, donice, wiadra, granulowane nawozy wapniowe, odlewy, oczyszczalnie ścieków, łyżki i chwytaki do koparek, maszyny rolnicze, części do przyczep, plandeki, rowery, odzież, koszule, rajstopy.

Zapraszamy do świata precyzyjnego cięcia wodą oraz cięcia laserowego, świata, w którym powstają maszyny i urządzenia dla przemysłu oraz kompletne obiekty technologiczne, lakiernie, malarnie i suszarnie, galwanizernie, przemysłowe linie lakierniczych – projektowane i tworzone w mieście z intelektualnym zapleczem inżynierów oraz klas patronackich; świata otwartego na nowe wyzwania, oferującego rozwiązania IT, świata, w którym za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne obrazy zaczynają do nas przemawiać… świata fotografii, obrazów oraz przedmiotów handmade; świata fenomenalnych produktów spożywczych wytwarzanych z pasją wedle tradycyjnych receptur, tylko z naturalnych składników; świata, w którym zaprojektujesz swój dom, wykonasz i wyposażysz w niepowtarzalny sposób, dbając o swój ogród. Zapraszamy do świata, w którym po owocnym spotkaniu biznesowym wypoczniesz w komfortowych warunkach.

Prawdopodobnie każdy ma coś „Made in Wieluń”, a już na pewno każdy ma coś, co było przewożone naczepą wyprodukowaną w Wieluniu przez Wielton Group. Swoją drogą w transporcie i pakowaniu także jesteśmy fenomenalni. Zapraszamy do miasta pokoju i pojednania, miasta o bogatej, ale i tragicznej historii, miasta kultury, sportu, piękna, miasta „Wiecznej Miłości”, ale nade wszystko miasta tętniącego przedsiębiorczością, w którym tworzymy fenomenalne produkty „Made in Wieluń”.

Zapraszamy do miasta, w którym każdy ma coś, co zostało wyprodukowane specjalnie dla Ciebie.

Linki komercyjne

zebrane przez #Made in Wieluń

 • WIELTON GROUP Auflieger • Naczepy • Semitrailers
   
 • GRAS Auflieger • Naczepy • Semitrailers
   
 • KORONA CANDLES Duftkerzen • Swiece zapachowe • Scented candles
   
 • PATROL GROUP Kunststoffprodukte • Produkty z tworzyw sztucznych • Plastic products
   
 • ANIA HOLDING Elektrotechnische Artikel • Artykuły elektrotechniczne • Electrotechnical articles
   
 • ZASADA BIKES Fahrräder • Rowery • Bicycles
   
 • MAJDLLER Fahrräder • Rowery • Bicycles
   
 • ZUGIL Stahl- und Industriebauten, Lackierereien, Trockner, Reiniger • Konstrukcje stalowe i przemysłowe, malarnie, suszarnie, oczyszczarnie • Steel and industrial constructions, paint shops, dryers, purifiers
   
 • ZUGIL-PROJEKT Hersteller von Pulverkabinen, Lackierkabinen • Producent kabin proszkowych, kabin malarskich • Manufacturer of powder booths, painting booths,
   
 • TEPRON Hersteller von Pulverlackierereien, Pulverlackierereien • Producent malarni proszkowych, lakierni proszkowych • Manufacturer of powder paint shops, powder paint shops
   
 • SILUM Druck- und Druckguss • Odlewy ciśnieniowe i kokilowe • Pressure and die castings
   
 • ASTER Automatisierung industrieller Prozesse • Automatyzacja procesów przemysłowych • Automation of industrial processes
   
 • ATEL Montage von Lackieranlagen • Montaż urządzeń do malowania • Assembly of painting equipment
   
 • NAPĘDY I STEROWANIE Galvanik • Galwanotechnika • Electroplating
   
 • LUKA Automatisierungs- und Industriegeräte • Automatyka i urządzenia przemysłowe • Automation and industrial devices
   
 • EKOMAL Lackierereien, Pulverlackierereien • Lakiernie, malarnie proszkowe • Paint shops, powder paint shops
   
 • EKOTECH Pulverlackierereien, Trockner und Pyrolyseöfen • Malarnie proszkowe, suszarnie i piece do pirolizy • Powder paint shops, dryers and pyrolysis ovens
   
 • WIGAL Galvanisierungsanlagen • Urządzenia galwanizerskie • Galvanizing devices
   
 • WELD-PLAS Galvanisierungslinien, chemische Abwasserneutralisatoren • Linie galwanizerskie, neutralizatory ścieków chemicznych • Galvanizing lines, chemical sewage neutralizers
   
 • SWITCH Elektrische Steuerung und Automatisierung – Elektro- und Steuergeräte • Elektrosterowanie i Automatyka – urządzenia elektryczne oraz sterownicze • Electrical control and Automation – electrical and control devices
   
 • GAL-MAL Stahlkonstruktionen, Lackierereien, Galvanikanlagen, Trockner, Lackierkabinen, Tunnel, Lackierstraßen • Konstrukcje stalowe, malarnie, galwanizernie, szuszarnie, kabiny malarskie, tunele, linie do malowania • Steel structures, paint shops, electroplating plants, dryers, painting booths, tunnels, painting lines
   
 • GWOMAL Schutz- und Dekorationsbeschichtungen • Powłoki ochronne i dekoracyjne • Protective and decorative coatings
   
 • FIKLIMAS Lackieranlagen und -maschinen • Urządzenia i maszyny lakiernicze • Painting equipment and machines
   
 • POLMECANIC Industrieanlagen • Instalacje przemysłowe • Industrial installations
   
 • PROSTER Galvanikanlagen, Industrielackierereien, Industriewaschanlagen, Aufbereitungsanlagen, NDT-Testlinien • Galwanizernie, malarnie przemysłowe, myjki przemysłowe, oczyszczalnie, linie do badań NDT • Electroplating plants, industrial paint shops, industrial washers, treatment plants, NDT testing lines
   
 • TECHMET Maschinen / Geräte • Maszyny / urządzenia • Machines / devices
   
 • TECHMEX Industriehallen, Tanks, Silos, Bau von Förderbändern • Hale przemysłowe, zbiorniki, silosy, konstrukcje podajników taśmowych • Industrial halls, tanks, silos, constructions of belt feeders
   
 • TECHMAX Mechanische Bearbeitung von Metallelementen • Obróbka mechaniczna elementów metalowych • Mechanical treatment of metal elements
   
 • DAR-SPAW Pulverlackieröfen, Pulverlackierkabinen, Pulverlackieranlagen • Piece do malowania proszkowego, kabiny do malowania proszkowego, malarnie proszkowe • Furnaces for powder painting, cabins for powder painting, powder paint shops
   
 • MPTECH-SERWIS Geräte zum Aufbringen von Schutzbeschichtungen • Urządzeń do nanoszenia powłok ochronnych • Devices for applying protective coatings
   
 • KNAGA Strahlmaschinen • Maszyny do obróbki strumieniowo-ściernej • Blasting machines
   
 • LAKOL Flüssig- und Pulverlackierereien • Lakiernie ciekłe oraz proszkowe • Liquid and powder paint shops
   
 • WOLMAL Pulverlackieranlagen, Pulveröfen, Pulverlackieranlagen, Spritzkabinen, Lackierkabinen • Malarnie proszkowe, piece proszkowe, lakiernie proszkowe, kabiny lakiernicze, kabiny malarskie • Powder paint shops, powder ovens, powder paint shops, spray booths, painting booths
   
 • XANTI Pulverbeschichtung • Malowanie proszkowe • Powder coating
   
 • GIRO-MASZ Hersteller von professionellen Maschinen für die Kerzenherstellung • Producent profesjonalnych maszyn do produkcji świec • Producer of professional machines for candle production
   
 • MARGO-ANTCZAK Baggereimer • Łyżki do koparek • Excavator buckets
   
 • BIOSOW Industrielle Kläranlagen • Oczyszczalnie ścieków przemysłowych • Industrial sewage treatment plants
   
 • MASTER-TECH PKW-Anhänger • Przyczepy samochodowe • Car trailers
   
 • MASZYNY-PŁUCIENNIK Industriemaschinen und -geräte • Maszyny i urządzenia przemysłowe • Industrial machinery and equipment
   
 • EGJET Wasserschneiden • Cięcie wodą • Water cutting
   
 • WIELCUT Laserschneiden • Cięcie laserowe • Laser cutting
   
 • FALIS Bearbeitung • Obróbka skrawaniem • Machining
   

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *