#Made in Wieluń

#Made in Wieluń – Portal sieci biznesowych z Wieluńiem

www.madeinwielun.pl
Katalog 2019 Made in Wieluń

Zapraszamy Cię do świata fenomenalnych produktów – Made in Wieluń.

Znajdziesz w nim: przyczepy, naczepy i zabudowy samochodów, świece zapachowe, artykuły elektroniczne, kable, przewody oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych, artykuły z tworzyw sztucznych, skrzynie narzędziowe, łopaty, donice, wiadra, granulowane nawozy wapniowe, odlewy, oczyszczalnie ścieków, łyżki i chwytaki do koparek, maszyny rolnicze, części do przyczep, plandeki, rowery, odzież, koszule, rajstopy.

Zapraszamy do świata precyzyjnego cięcia wodą oraz cięcia laserowego, świata, w którym powstają maszyny i urządzenia dla przemysłu oraz kompletne obiekty technologiczne, lakiernie, malarnie i suszarnie, galwanizernie, przemysłowe linie lakierniczych – projektowane i tworzone w mieście z intelektualnym zapleczem inżynierów oraz klas patronackich; świata otwartego na nowe wyzwania, oferującego rozwiązania IT, świata, w którym za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne obrazy zaczynają do nas przemawiać… świata fotografii, obrazów oraz przedmiotów handmade; świata fenomenalnych produktów spożywczych wytwarzanych z pasją wedle tradycyjnych receptur, tylko z naturalnych składników; świata, w którym zaprojektujesz swój dom, wykonasz i wyposażysz w niepowtarzalny sposób, dbając o swój ogród. Zapraszamy do świata, w którym po owocnym spotkaniu biznesowym wypoczniesz w komfortowych warunkach.

Prawdopodobnie każdy ma coś „Made in Wieluń”, a już na pewno każdy ma coś, co było przewożone naczepą wyprodukowaną w Wieluniu przez Wielton Group. Swoją drogą w transporcie i pakowaniu także jesteśmy fenomenalni. Zapraszamy do miasta pokoju i pojednania, miasta o bogatej, ale i tragicznej historii, miasta kultury, sportu, piękna, miasta „Wiecznej Miłości”, ale nade wszystko miasta tętniącego przedsiębiorczością, w którym tworzymy fenomenalne produkty „Made in Wieluń”.

Zapraszamy do miasta, w którym każdy ma coś, co zostało wyprodukowane specjalnie dla Ciebie.


Linki komercyjne

zebrane przez #Made in Wieluń
Grupa FaceBook #KupujęLokalnie #MadeInWieluń
uzupełnione przez nas

 
trenner

KAUF ONLINE IN WIELUŃ • KUPUJ ONLINE Z WIELUNIA • BUY ONLINE FROM WIELUŃ
 

 • PRACOWNIA ODLEWNICZA  Historische Repliken • Repliki historyczne • Historical replicas
   
 • D-STREET Kleidung • Odzież • Clothing
   
 • POSTO Schutzkleidung • Odzież ochronna • Protective clothing
   
 • BIKEMIA Fahrräder • Rowery • Bikes
   
 • HOMEDELIGHT Kerzen • Świece • Candles
   
 • NA-HAKU Anhängerteile • Części do przyczep • Trailer parts
   
 • TRANS-TECHNIK Autoteile • Części samochodowe • Auto parts
   
 • DANKOR Strumpfhosen • Rajstopy • Tights
   
 • OFFLINE: SZLACHETNE PRECJOZA Juwelier • Jubiler • Jeweler 
   
 • TANIATRAMPOLINA Trampoline • Trampoliny • Trampolines
   
 • QUEEN2 Musik • Muzyka • Music
   
 • AAB Kühlung und Geräuschdämmung für PCs und Laptops • Chłodzenie i wyciszanie PC oraz laptopów • Cooling and noise insulation for PCs and laptops
   
 • BIOKOSMETYKI 24 Kosmetik • Kosmetyki • Cosmetics
   
 • GOODMOODSHOP Hocker & Kissen (Seite in Bearbeitung) • Pufy & poduszki (Strona w budowie) • Poufs & pillows (Site under construction)
   
 • WOOP AUTOMOTIVE Eine revolutionäre Kommunikationsplattform für Autokäufer und -verkäufer • Rewolucyjna platforma komunikacyjna dla kupujących i sprzedających części samochodowe • A revolutionary communication platform for car buyers and sellers
   

trenner

INDUSTRIELLE PRODUKTIONSUNTERNEHMEN • PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNE • INDUSTRIAL PRODUCTION ENTERPRISES
 

 • WIELTON GROUP Auflieger • Naczepy • Semitrailers
   
 • GRAS Auflieger • Naczepy • Semitrailers
   
 • KORONA CANDLES Duftkerzen • Swiece zapachowe • Scented candles
   
 • PATROL GROUP Kunststoffprodukte • Produkty z tworzyw sztucznych • Plastic products
   
 • ANIA HOLDING Elektrotechnische Artikel • Artykuły elektrotechniczne • Electrotechnical articles
   
 • JB Jacek Bogucki SP im Centrum Elektryczne ANIA – Ladestationen für Elektrofahrzeuge • Stacja ładowania pojazdów elektrycznych • Electric vehicle charging station
   
 • ZASADA BIKES Fahrräder • Rowery • Bicycles
   
 • MAJDLLER Fahrräder • Rowery • Bicycles
   

trenner

ENTWICKLUNG UND PRODUKTION VON GERÄTEN • PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA URZĄDZEŃ • DESIGN AND PRODUCTION OF DEVICES
 

 • ZUGIL Stahl- und Industriebauten, Lackierereien, Trockner, Reiniger • Konstrukcje stalowe i przemysłowe, malarnie, suszarnie, oczyszczarnie • Steel and industrial constructions, paint shops, dryers, purifiers
   
 • ZUGIL-PROJEKT Hersteller von Pulverkabinen, Lackierkabinen • Producent kabin proszkowych, kabin malarskich • Manufacturer of powder booths, painting booths,
   
 • TEPRON Hersteller von Pulverlackierereien, Pulverlackierereien • Producent malarni proszkowych, lakierni proszkowych • Manufacturer of powder paint shops, powder paint shops
   
 • SILUM Druck- und Druckguss • Odlewy ciśnieniowe i kokilowe • Pressure and die castings
   
 • ASTER Automatisierung industrieller Prozesse • Automatyzacja procesów przemysłowych • Automation of industrial processes
   
 • ATEL Montage von Lackieranlagen • Montaż urządzeń do malowania • Assembly of painting equipment
   
 • NAPĘDY I STEROWANIE Galvanik • Galwanotechnika • Electroplating
   
 • LUKA Automatisierungs- und Industriegeräte • Automatyka i urządzenia przemysłowe • Automation and industrial devices
   
 • EKOMAL Lackierereien, Pulverlackierereien • Lakiernie, malarnie proszkowe • Paint shops, powder paint shops
   
 • EKOTECH Pulverlackierereien, Trockner und Pyrolyseöfen • Malarnie proszkowe, suszarnie i piece do pirolizy • Powder paint shops, dryers and pyrolysis ovens
   
 • WIGAL Galvanisierungsanlagen • Urządzenia galwanizerskie • Galvanizing devices
   
 • WELD-PLAS Galvanisierungslinien, chemische Abwasserneutralisatoren • Linie galwanizerskie, neutralizatory ścieków chemicznych • Galvanizing lines, chemical sewage neutralizers
   
 • SWITCH Elektrische Steuerung und Automatisierung – Elektro- und Steuergeräte • Elektrosterowanie i Automatyka – urządzenia elektryczne oraz sterownicze • Electrical control and Automation – electrical and control devices
   
 • GAL-MAL ( – with Adobe Flash Player – ) Stahlkonstruktionen, Lackierereien, Galvanikanlagen, Trockner, Lackierkabinen, Tunnel, Lackierstraßen • Konstrukcje stalowe, malarnie, galwanizernie, szuszarnie, kabiny malarskie, tunele, linie do malowania • Steel structures, paint shops, electroplating plants, dryers, painting booths, tunnels, painting lines
   
 • GWOMAL Schutz- und Dekorationsbeschichtungen • Powłoki ochronne i dekoracyjne • Protective and decorative coatings
   
 • FIKLIMAS Lackieranlagen und -maschinen • Urządzenia i maszyny lakiernicze • Painting equipment and machines
   
 • POLMECANIC Industrieanlagen • Instalacje przemysłowe • Industrial installations
   
 • PROSTER Galvanikanlagen, Industrielackierereien, Industriewaschanlagen, Aufbereitungsanlagen, NDT-Testlinien • Galwanizernie, malarnie przemysłowe, myjki przemysłowe, oczyszczalnie, linie do badań NDT • Electroplating plants, industrial paint shops, industrial washers, treatment plants, NDT testing lines
   
 • TECHMET Maschinen / Geräte • Maszyny / urządzenia • Machines / devices
   
 • TECHMEX Industriehallen, Tanks, Silos, Bau von Förderbändern • Hale przemysłowe, zbiorniki, silosy, konstrukcje podajników taśmowych • Industrial halls, tanks, silos, constructions of belt feeders
   
 • OFFLINE: TECHMAX Mechanische Bearbeitung von Metallelementen • Obróbka mechaniczna elementów metalowych • Mechanical treatment of metal elements
   
 • DAR-SPAW Pulverlackieröfen, Pulverlackierkabinen, Pulverlackieranlagen • Piece do malowania proszkowego, kabiny do malowania proszkowego, malarnie proszkowe • Furnaces for powder painting, cabins for powder painting, powder paint shops
   
 • MPTECH-SERWIS Geräte zum Aufbringen von Schutzbeschichtungen • Urządzeń do nanoszenia powłok ochronnych • Devices for applying protective coatings
   
 • KNAGA Strahlmaschinen • Maszyny do obróbki strumieniowo-ściernej • Blasting machines
   
 • LAKOL Flüssig- und Pulverlackierereien • Lakiernie ciekłe oraz proszkowe • Liquid and powder paint shops
   
 • WOLMAL Pulverlackieranlagen, Pulveröfen, Pulverlackieranlagen, Spritzkabinen, Lackierkabinen • Malarnie proszkowe, piece proszkowe, lakiernie proszkowe, kabiny lakiernicze, kabiny malarskie • Powder paint shops, powder ovens, powder paint shops, spray booths, painting booths
   
 • OFFLINE: XANTI  Pulverbeschichtung • Malowanie proszkowe • Powder coating
   
 • GIRO-MASZ Hersteller von professionellen Maschinen für die Kerzenherstellung • Producent profesjonalnych maszyn do produkcji świec • Producer of professional machines for candle production
   
 • MARGO-ANTCZAK Baggereimer • Łyżki do koparek • Excavator buckets
   
 • BIOSOW Industrielle Kläranlagen • Oczyszczalnie ścieków przemysłowych • Industrial sewage treatment plants
   
 • MASTER-TECH PKW-Anhänger • Przyczepy samochodowe • Car trailers
   
 • MASZYNY-PŁUCIENNIK Industriemaschinen und -geräte • Maszyny i urządzenia przemysłowe • Industrial machinery and equipment
   
 • EGJET Wasserschneiden • Cięcie wodą • Water cutting
   
 • WIELCUT Laserschneiden • Cięcie laserowe • Laser cutting
   
 • FALIS Bearbeitung • Obróbka skrawaniem • Machining
   
 • MEGADRIVE Zahnräder und Getriebemotoren • Przekładnie i motoreduktory • Gears and geared motors
   

trenner

BEKLEIDUNG • ODZIEŻ • CLOTHING
 

 • TERJAN Babykleidung • Odzież niemowlęca • Baby clothing
   
 • COSMA Hemden • Koszule • Shirts
   
 • MIRMATEX Hemden • Koszule • Shirts
   
 • MARTEX Hemden • Koszule • Shirts
   
 • OFFLINE: HORSE RIDERS Hemden • Koszule • Shirts
   
 • STREFA MODY Damenmode • Kobieca moda • Women’s fashion
   
 • FANTANA Strumpfwaren • Wyroby pończosznicze • Hosiery
   
 • EWA Strumpfwaren • Wyroby pończosznicze • Hosiery
   
 • LEDER Lederbekleidung • Odzież skórzana • Leather clothes
   
 • MONTEZ Herrenbekleidung • Odzież męska • Men’s clothing
   
 • GONDPOL Gesundheits- und Sicherheitsbekleidung • BHP POŻ • Health and safety clothing
   
 • DORIMATEX Schutzkleidung • Odzież ochronna • Protective clothing
   
 • AGAWA Bekleidung • Odzież • Clothing
   

trenner

NAHRUNGSMITTELVERARBEITUNG • PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE • FOOD PROCESSING
 

 • DROS Verarbeitung von Gemüse und Obst • Przetwarzanie warzyw i owoców • Processing of vegetables and fruits
   
 • LUNIAK / LA-VITA Herstellung hochwertiger Obst- und Gemüsekonserven • Produkcja wysokiej klasy przetworów owocowo-warzywnych • Production of high-quality fruit and vegetable preserves
   
 • SWOJSKIE MAKARONY – ADMAR Pasta aus 100 Prozent natürlichen Zutaten von höchster Qualität • Makaron wykonany w 100% z naturalnych składników najwyższej jakości • Pasta made from 100% natural ingredients of the highest quality
   
 • WIEJSKIE SPECJŁY Naturprodukte für klassische Hausrezepten • Naturalne produkty do klasycznych domowych przepisów • Natural products for classic household recipes
   
 • VITAROL – JAG EXPORT Export von Obst- und Gemüsekonserven • Eksport owoców i warzyw w puszkach • Export of canned fruit and vegetables
   
 • SPECPOL – runo leśne Verarbeitung und Handel von Pilzen und Waldfrüchten • Przetwarzanie i handel grzybami i owocami leśnymi • Processing and trade of mushrooms and forest fruits
   
 • TIR-KON Herstellung und Vertrieb von Gewürzen höchster Qualität • Produkcja i dystrybucja najwyższej jakości przypraw • Production and distribution of top quality spices
   
 • AGRAHURT Handel mit Gewürzen für die Lebensmittelindustrie • Handel przyprawami dla przemysłu spożywczego • Trade in spices for the food industry
   
 • OFFLINE: AGROTRAFFIC Gewürze und Rezepte • Przyprawy i przepisy kulinarne • Spices and recipes
   
 • FLOS Kräuter und Öle • Zioła i oleje • Herbs and oils
   
 • JERMAPOL Verpackung und Vertrieb von Agrarprodukten und Lebensmittel • Pakowanie i dystrybucja produktów rolnych i żywności • Packaging and distribution of agricultural products and food
   
 • SMACZNE OWOCE Obst und Früchte höchster Qualität vom Gartenbauernhof • Owocenajwyższej jakości z gospodarstwa ogrodniczego • Fruit of superior quality from a horticultural farm
   
 • WITAMINA Gruppe von Obstproduzenten • Grupa Producentów Owoców • Fruit Growers’ Group
   
 • SPÓŁDZIELNIA DOSTAWCÓW MLEKA Genossenschaft von Milchlieferanten und Molkerei • Spółdzielnia dostawców mleka i nabiału • Cooperative of milk and dairy suppliers
   
 • OFFLINE: MASARNIA „MATYJA” Fleischverarbeitung und Wurstwaren • Przetwórstwo mięsa i wyroby wędliniarskie • Meat processing and sausage products
   
 • MASARNIA JACEK PODGÓRNIAK Fleisch- und Wurstverarbeitung • Przetwórstwo Mięsno-Wędliniarskie • Meat and sausage processing
   
 • MASARNIA „STRZAŁA” Fleischspezialitäten und Konserven • Specjalności mięsne i konserwy • Meat specialties and canned goods
   
 • HGSNAILS – SNAILS FARM Zucht von Schnecken der Art Helix Aspersa Müller • Hodowla ślimaków z gatunku Helix Aspersa Müller • Breeding of snails of the species Helix Aspersa Müller
   

trenner

HAUS & GARTEN • DOM & OGRÓD • HOME & GARDEN
 

trenner

Architektur, Design & Projektierung • Architektura, design i planowanie projektów • Architecture, design and project planning
 

 • Architektoniczna Pracownia Projektowa G. Krysztofiński i K. Sójka   Gestaltung im Bereich Architektur und Stadtplanung • Projektowanie w dziedzinie architektury i urbanistyki • Design in the field of architecture and urban planning
   
 • URAM ARCHITEKTURA  Multidisziplinäre Designdienstleistungen bei Bauprojekten und Innenarchitektur • Multidyscyplinarne usługi projektowe dla projektów budowlanych i aranżacji wnętrz • Multidisciplinary design services for construction projects and interior design
   
 • b-projekt  Innenarchitektur • Projektowanie wnętrz • Interior design
   
 • PLACEK Z WISIENKĄ  Kunstwerkstatt und Innenarchitektur • Pracownia artystyczna i projektowanie wnętrz • Art workshop and interior design
   

trenner

Bauleistungen • Usługi budowlane • Construction services
 

 • TARTAK WITKOWSCY Entwurf und Bau von Holzdachkonstruktionen und Gebäuden in traditioneller Technik • Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji drewnianych dachów i całych obiektów w technologii tradycyjnej • Design and construction of wooden roof structures and entire facilities in traditional technology
   
 • TARTAK FELINÓW Dachbinder, Gebäudekonstruktionen, Bodenholzarbeiten und andere • Więźba dachowa, konstrukcje budowlane, stolarka podłogowa i inne • Roof truss, building constructions, floor woodwork and others
   
 • WAREBUD Wärmetransformatoren, Solaranlagen und Wärmepumpen • Transformatory ciepła, systemy solarne i pompy ciepła • Heat transformers, solar systems and heat pumps
   
 • SALUTAIRE GWC-basiertes gesundes Luftsystem zu Hause • System zdrowego powietrza w domu oparty na GWC • GWC-based healthy air system at home
   
 • BUDOLAK Bauleistungen • Usługi budowlane • Construction services
   
 • OKBUD Fenster, Balkontürsysteme, Türen, Aluminium • Okna, systemy drzwi balkonowych, drzwi, aluminium • Windows, balcony door systems, doors, aluminum
   
 • PROMYK Hersteller von Rollläden, Jalousien und Garagentoren • Producent żaluzji, rolet i bram garażowych • Manufacturer of blinds, roller blinds and garage doors
   
 • JARMET Herstellung von Zäunen, Toren, Treppen- und Balkongeländern sowie Stahlkonstruktionen • Produkcja ogrodzeń, bram, balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji stalowych • Production of fences, gates, stair and balcony railings and steel structures
   
 • SOLIDGATE Moderne und langlebige geschmiedete Zäune, Brüstungen, Tore und Pforten • Nowoczesne oraz trwałe ogrodzenia kute, balustrady, bramy i furtki • Modern and durable forged fences, balustrades, gates and wickets
   
 • GLASSINI Glassysteme • Systemy szklane • Glass systems
   

trenner

Möbel • Meble • Furniture
 

 • PAMAX Matrazen • Materace • Mattresses
   
 • MEBLE STASIAK Design und Produktion von Küchenmöbeln • Projektowanie oraz produkcja mebli kuchennych • Design and production of kitchen furniture
   
 • MEBLOWANIE ein Unternehmen, das auf die Herstellung von Möbeln nach Maß spezialisiert ist • Firma specjalizująca się w produkcji mebli na zamówienie • A company specializing in the production of custom-made furniture
   
 • MEBLOPROJEKT Ein erfahrener Hersteller von Möbeln auf Bestellung • Doświadczony producent mebli na zamówienie • An experienced manufacturer of furniture made to order
   
 • POLMEB Bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich Möbel • Oferuje kompleksowe usługi w zakresie stolarki meblowej • Offers comprehensive services in the field of furniture
   
 • MEBLOMIX Funktionales Design, Verwendung hochwertiger Materialien, sorgfältige Verarbeitung • Funkcjonalne wzornictwo, zastosowanie wysokiej jakości materiałów, staranne wykonanie • Functional design, the use of high-quality materials, careful workmanship
   

trenner

Garten • Ogród • Garden
 

 • TILIA Gartengestaltung • Projektowanie Ogrodów • Garden design
   
 • NATURAL GARDEN Gartengestaltung • Projektowanie Ogrodów • Garden design
   
 • WODREW Sechskantpflastersteine ​​aus Eiche • Dębowej kostki brukowej • Hexagon paving stones made of oak
   

trenner

HANDEL UND VERKAUF • HANDEL I SPRZEDAŻ • TRADE AND SALES
 

 • SEDAL Handelskette • Sieć dystrybucji • Retail chain
   

trenner

TRANSPORT & SPEDITIONEN • TRANSPORT I SPEDYCJE • TRANSPORT & SPEDITIONS
 

 • NOWAKOWSKI TRANSPORT Spedition für See – Luft – Schiene • Spedycja morska – lotnicza – kolejowa • Sea – air – rail freight forwarding
   
 • BIAŁEK TRANSPORT Transport – Service – Vermietung • Transport – usługa – wynajem • Transport – service – rental
   
 • OFFLINE: TRANS-MARLEN Straßengüterverkehr • Fracht drogowy • Road freight
   
 • OFFLINE: ZIMOCH Transportdienste • Usługi Transportowe • Transportation services
   
 • PKS WIELUŃ   Personenbeförderung, Touren und technischer Service • Przewóz osób, wycieczki i obsługa techniczna • Passenger transportation, tours and technical service
   

trenner

SICHERHEITSDIENSTE • SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA • SECURITY SERVICES
 

 • POSTO Gesundheits- und Sicherheitsschutz • BHP • Health and safety protection
   

trenner

HOTELS & UNTERKUNFT • HOTELE I ZAKWATEROWANIE • HOTELS & ACCOMMODATION

 

 • ZIELONA WERANDA Ein charmanter Ort, an dem sich die Gäste wie zu Hause fühlen • To urokliwe miejsce, w którym Goście czują się jak w domu • A charming place where guests feel at home
   
 • MALINOWY DWÓR Ein Ort für Ruhe und Frieden in einer wunderschönen Umgebung • Miejsce do odpoczynku i spokoju w pięknym otoczeniu • A place for rest and peace in beautiful surroundings
   
 • HOTEL POD RATUSZEM Das Hotel befindet sich in einem wunderschönen historischen Gebäude im Zentrum von Wieluń • Się w pięknej zabytkowej kamienicy w centrum Wielunia • The hotel is located in a beautiful historical tenement house in the center of Wieluń
   
 • ZAJAZD BORYNA Ein Ort für romantische Treffen abseits der Hektik der Stadt sowie für gemeinsame Ausflüge mit Freunden • To miejsce zarówno na romantyczne spotkania z dala od zgiełku miasta jak i na wspólne wypady w gronie znajomych • A place for romantic meetings away from the hustle and bustle of the city, as well as for joint trips with friends
   
 • HOTEL SYMFONIA Das Hotel lädt Sie zu einer komfortablen Unterkunft in Osjaków bei Wieluń ein • Hotel zaprasza na komfortowe noclegi w Osjakowie pod Wieluniem • The hotel invites you to comfortable accommodation in Osjaków near Wieluń
   
 • OSADA OSJAKÓW Unterkunft in drei Häusern und drei Apartments im skandinavischen Stil zwischen Wäldern und Feldern • Zakwaterowanie w trzech domach i trzech apartamentach w skandynawskim stylu między lasami i polami • Accommodation in three houses and three apartments in Scandinavian style between forests and fields
   

trenner

PARTY- UND UNTERHALTUNGSSERVICE • USŁUGI IMPREZOWE I ROZRYWKOWE • PARTY AND ENTERTAINMENT SERVICE
 

 • ZAJAZD CAMELOT Ein modernes Party- und Veranstaltungszentrum mit zwei Banketträumen • Nowoczesne centrum przyjęć w dwie sale bankietowe • A modern party and event center with two banquet rooms
   

trenner

FOTOGRAFIE • FOTOGRAFIA • PHOTOGRAPHY
 

trenner

EDV-BERATUNG – IT-SYSTEMLÖSUNGEN – SOFTWAREENTWICKLUNG • EDP ​​CONSULTING – ROZWIĄZANIA SYSTEMU IT – ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA • EDP CONSULTING – IT SYSTEM SOLUTIONS – SOFTWARE DEVELOPMENT
 

 • LTC Sp. z o.o. Softwareentwickler • Programista • Software developer
   
 • SPECTRUM-IT EDV-Berater & IT-Systemhaus • Konsultant EDP i dom systemowy • EDP consultant & IT system house
   
 • CYFROPOLIS Softwareentwickler • Programista • Software developer
   

trenner

BILDUNG & AUSBILDUNG • EDUKACJA I SZKOLENIA • EDUCATION & TRAINING
 

trenner

VERWALTUNG & FÖRDERUNG • ADMINISTRACJA I FINANSOWANIE • ADMINISTRATION & FUNDING
 

Wieluń
Göttingen
 • Landkreis Göttingen Wirtschaftliches Engagement für die Region • Zaangażowanie gospodarcze w regionie • Economic Commitment to the Region
   
 • WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen • Rozwój gospodarczy Region Getyngi • Economic Development Region of Göttingen
   
 • GWG Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen • Towarzystwo Promocji Gospodarczej i Rozwoju Miast Getynga • Society for Economic Promotion and Urban Development Göttingen
   


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *